051-2153577, 051-2153578

Bacha Khan University, Charsadda, Khyber PakhtunKhwa

Result